Η αστεία πλευρά της Google #9

Η αστεία πλευρά του Google #9 (1)

Έχει και η δημοφιλής μηχανή αναζήτησης τα περίεργα της…

Η αστεία πλευρά του Google #9 (2)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (3)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (4)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (5)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (6)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (7)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (8)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (9)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (10)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (11)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (12)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (13)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (14)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (15)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (16)

Η αστεία πλευρά του Google #9 (17)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Η αστεία πλευρά του Google»

Κοινοποιήστε στο Facebook