Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #102

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (6)

Έχουμε ακόμα να δούμε πολλά από την απέραντη χώρα της Ρωσίας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #102 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook