Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #18

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (9)

Η καθημερινότητα των Ινδών έχει και αυτή τις ιδιαιτερότητες της!

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (1)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #18 (10)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook