Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #12

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (4)

10 νέες φωτογραφίες που καταγράφουν τα ασυνήθιστα που χαρακτηρίζουν τον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (1)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #12 (10)

► Δείτε και το 11ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook