Εντυπωσιακά graffiti #30

Εντυπωσιακά graffiti #30 (7)

Μια ακόμη συλλογή από καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στους τοίχους της πόλης!

Εντυπωσιακά graffiti #30 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #30 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook