Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (1)

12 περιπτώσεις ανθρώπων που η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους.

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #98 (12)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #97

Κοινοποιήστε στο Facebook