Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #33

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (7)

Όταν ο φωτογράφος βρίσκεται στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή και με το δάχτυλο στη «σκανδάλη»!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (1)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (12)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (13)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #33 (14)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook