Σκιά παγόβουνου χωρίζει τον κόσμο σε 4 τέλεια τεταρτημόρια | Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφία της ημέρας

Σκιά παγόβουνου χωρίζει τον κόσμο σε 4 τέλεια τεταρτημόρια | Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφία: David Burdeny

Δείτε όλο το αρχείο «Φωτογραφία της Ημέρας» του Otherside.gr

Κοινοποιήστε στο Facebook