Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (5)

Μια ακόμη σειρά από θεότρελες καταστάσεις σε vintage αποχρώσεις…

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (1)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (2)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (3)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (4)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (6)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (7)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #24 (8)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook