Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (1)

Μπορεί η στοίβαξη των καυσόξυλων να αποτελέσει μορφή τέχνης; Προφανώς ναι! Όπως θα δείτε και στις ομολογουμένως εντυπωσιακές φωτογραφίες, υπάρχουν άνθρωποι που τακτοποιούν ολόκληρες στοίβες από ξύλα με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν όμορφες εικόνες, οι οποίες βέβαια χάνονται σταδιακά καθώς τα ξύλα καίγονται κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών του Χειμώνα.

Δείτε λοιπόν τις ξεχωριστές δημιουργίες με καυσόξυλα και πάρτε ιδέες!

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (2)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (3)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (4)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (5)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (6)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (7)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (8)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (9)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (10)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (11)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (12)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (13)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (14)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (15)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (16)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (17)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (18)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (19)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (20)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (21)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (22)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (23)

Άνθρωποι που μετέτρεψαν τις στοίβες ξύλων σε μορφή τέχνης (24)

Κοινοποιήστε στο Facebook