Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (23)

Αν και το εφέ του μικροσκοπικού πλανήτη δεν είναι πλέον κάτι ασυνήθιστο, το AirPano παρουσιάζει μια σειρά από εκπληκτικά σφαιρικά πανοράματα που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη, από την Ρώμη μέχρι την Βαρκελώνη και τη Νέα Υόρκη.

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (1)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (2)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (3)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (4)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (5)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (6)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (7)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (8)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (9)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (10)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (11)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (12)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (13)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (14)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (15)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (16)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (17)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (18)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (19)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (20)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (21)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (22)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (24)

Απίστευτα σφαιρικά πανοράματα που μοιάζουν με μικροί πλανήτες (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook