Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #103

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (1)

11 ακόμα «ιδιαίτερες» στιγμές που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη Ρωσία…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #103 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook