Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #104

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (2)

Έχουμε ακόμα να δούμε πολλά από την Ρωσία και αυτό αποδεικνύεται από τις παρακάτω θεότρελες φωτογραφίες…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #104 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook