Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #105

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (3)

Στους δρόμους της Ρωσίας μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν, αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #105 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook