Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #13

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (1)

13 νέα φωτογραφικά καρέ που δίνουν μια μικρή γεύση από τα όσα συμβαίνουν στον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (12)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #13 (13)

► Δείτε και το 12ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook