Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (7)

Η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά γι’ αυτούς…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #101 (12)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #100

Κοινοποιήστε στο Facebook