Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (2)

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές καταστάσεις του τύπου «Μη σου τύχει…»

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #103 (12)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #102

Κοινοποιήστε στο Facebook