Μόνο στην Αυστραλία #18

Μόνο στην Αυστραλία #18 (6)

Η Αυστραλία είναι και πάλι εδώ με τα «ωραία» της και τα παράξενα της…

Μόνο στην Αυστραλία #18 (1)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (2)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (3)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (4)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (5)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (7)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (8)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (9)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (10)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (11)

Μόνο στην Αυστραλία #18 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Μόνο στην Αυστραλία»

Κοινοποιήστε στο Facebook