Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #25

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (1)

Υπάρχουν τόσα πολλά που θα μπορούσαν να πάνε στραβά, αλλά αυτό δεν περνάει καν από το μυαλό τους!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #25 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook