Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #26

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (12)

Δεν έχουν την παραμικρή υποψία πως κάτι μπορεί να πάει στραβά…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #26 (11)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook