15 σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (1)

15 καλλιτέχνες δίνουν τη δική τους ερμηνεία για την τρομακτική ψυχική ασθένεια, προσπαθώντας να απεικονίσουν το πρόσωπο της σχιζοφρένειας πάνω σε έναν καμβά.

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (2)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (3)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (4)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (5)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (6)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (7)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (8)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (9)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (10)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (11)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (12)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (13)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (14)

Σοκαριστικές ζωγραφιές από καλλιτέχνες που πάσχουν από σχιζοφρένεια (15)

Κοινοποιήστε στο Facebook