Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #106

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (11)

Κι εκεί που λες πως η Ρωσία δεν μπορεί να σε εκπλήξει πια, έρχονται κι άλλα…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #106 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook