Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #108

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (1)

Είτε είναι Χριστούγεννα είτε καλοκαίρι, στη Ρωσία θα συμβαίνουν συνεχώς… διάφορα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #108 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook