Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #109

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (3)

Οι στιγμές τρέλας δεν σταματούν ούτε στις γιορτές!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #109 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook