Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #15

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15

Μερικά ακόμη στιγμιότυπα από τον μακρινό Καναδά, που δείχνουν πως η καθημερινότητα εκεί είναι λιγάκι διαφορετική…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (1)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #15 (12)

► Δείτε και το 14ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook