Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #27

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (10)

Κάποιος ίσως θα έπρεπε να τους μιλήσει για τους κανόνες ασφαλείας!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #27 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook