Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #28

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (3)

Κάποιοι βασικοί κανόνες ασφαλείας αποτελούν στην ουσία κοινή λογική. Αυτοί οι άνθρωποι ωστόσο, φαίνεται να τους αγνοούν επιδεικτικά…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #28 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook