Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #29

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (4)

Αυτό είναι που λέμε πάνε γυρεύοντας…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #29 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook