Στη λεωφόρο της… τρέλας! #24

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (2)

Μερικές φορές η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία στους δρόμους του κόσμου.

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (1)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (3)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (4)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (6)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (10)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #24 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook