Από μπέλα… κατσιβέλα! #11

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (2)

12 ακόμη γυναίκες που αποδεικνύουν πως μια γκριμάτσα… μπορεί να αλλάξει τα πάντα!

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (1)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (3)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (4)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (5)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (6)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (7)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (8)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (9)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (10)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (11)

Από μπέλα… κατσιβέλα! #11 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Από μπέλα… κατσιβέλα!»

Κοινοποιήστε στο Facebook