Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει…

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (1)

Ένας Ρώσος αποφάσισε να διορθώσει μόνος του αυτή την έλλειψη του αυτοκινήτου του και το αποτέλεσμα δεν περιγράφεται με λόγια!

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (2)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (3)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (4)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (5)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (6)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (7)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (8)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (9)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (10)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (11)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (12)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (13)

Το αυτοκίνητό του δεν είχε ντουλαπάκι οπότε αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει... (14)

Κοινοποιήστε στο Facebook