Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #112

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (1)

Τα απίθανα σκηνικά από τη Ρωσία συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και μέσα στο 2017!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #112 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook