Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #19

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (1)

Μια απέραντη χώρα… με απέραντη τρέλα!

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #19 (10)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook