Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #20

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #20 (1)

Μερικές ακόμα στιγμές καθημερινής τρέλας από την Ινδία!

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #20 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #20 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #20 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #20 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #20 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #20 (7)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook