Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #16

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16

Η καθημερινότητα στον Καναδά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (1)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #16 (12)

► Δείτε και το 15ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook