Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #17

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (1)

Στιγμές της καθημερινότητας από τον βορρά της αμερικανικής ηπείρου…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #17 (4)

► Δείτε και το 16ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook