Μια θλιβερή γατοιστορία αγάπης…

Μια θλιβερή γατοιστορία αγάπης... (1)

Ο έρωτας και οι συνέπειές του μέσα από 4 φωτογραφικά καρέ.

Μια θλιβερή γατοιστορία αγάπης... (2)

Μια θλιβερή γατοιστορία αγάπης... (3)

Μια θλιβερή γατοιστορία αγάπης... (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook