Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #113

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (1)

Δείτε μερικά ακόμη απίστευτα κι όμως αληθινά περιστατικά από τη μακρινή Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #113 (8)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook