Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #115

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (1)

Τα επίπεδα της τρέλας στη Ρωσία έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #115 (11)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook