Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #26

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (5)

12 νέα θεότρελα σκηνικά… made in Japan!

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (1)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #26 (12)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook