Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #21

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (1)

Αυτά που για τους Ινδούς είναι συνηθισμένα κομμάτια της καθημερινότητας, για τους υπόλοιπους αποτελούν πράγματα που δεν βλέπεις κάθε μέρα!

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #21 (10)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook