Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #22

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (12)

Δείτε ένα ακόμη φωτογραφικό ταξίδι στα παράξενα και ευτράπελα της Ινδίας.

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (1)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #22 (11)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook