Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #18

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (1)

Ο Καναδάς έχει ακόμα να μας δείξει πολλά απ’ ότι φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #18 (11)

► Δείτε και το 17ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook