Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (6)

Η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καθόλου, μα καθόλου καλά γι’ αυτούς!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #110 (12)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #109

Κοινοποιήστε στο Facebook