Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (1)

Έχουν υπάρξει και καλύτερα φεγγάρια γι’ αυτούς τους τύπους…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #112 (11)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #111

Κοινοποιήστε στο Facebook