Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #36

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (9)

Όταν ο φωτογράφος έχει τέλειο συγχρονισμό με τη στιγμή της αναποδιάς, τότε αυτά είναι τα αποτελέσματα!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (1)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #36 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook