Μόνο στην Αμερική! #45

Μόνο στην Αμερική! #45 (1)

Μερικές ακόμη «απλές» στιγμές της καθημερινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Μόνο στην Αμερική! #45 (2)

Μόνο στην Αμερική! #45 (3)

Μόνο στην Αμερική! #45 (4)

Μόνο στην Αμερική! #45 (5)

Μόνο στην Αμερική! #45 (6)

Μόνο στην Αμερική! #45 (7)

Μόνο στην Αμερική! #45 (8)

Μόνο στην Αμερική! #45 (9)

Μόνο στην Αμερική! #45 (10)

Μόνο στην Αμερική! #45 (11)

► Δείτε όλα τα αφιερώματα «Μόνο στην Αμερική»

Κοινοποιήστε στο Facebook