Όταν η προσδοκία ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της λογικής…

Όταν η προσδοκία ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της λογικής... (2)

Όταν η διαφήμιση μιλάει για ένα μαγικό προϊόν, καλό είναι να μην το παίρνουμε με την κυριολεκτική του έννοια.

Όταν η προσδοκία ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της λογικής... (3)

Κοινοποιήστε στο Facebook