Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #32

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (1)

Το να πει κανείς πως πάνε γυρεύοντας, θα είναι λίγο…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #32 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook