Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #33

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (11)

Όταν θα γίνει το κακό, μετά θα ζητάνε και τα ρέστα…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #33 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook